#1 GGAZ von geri-oc 05.10.2020 16:50


Zum routen mit OSM hier am grünen Startpunkt eintragen1
2
3
 
<iframe width="730px" height="400px" frameborder="1" allowfullscreen src="//umap.openstreetmap.fr/de/map/ggaz_507127?scaleControl=false&miniMap=false&scrollWheelZoom=false&zoomControl=true&allowEdit=false&moreControl=false&searchControl=null&tilelayersControl=null&embedControl=null&datalayersControl=true&onLoadPanel=undefined&captionBar=false"></iframe>
Zum routen mit OSM [URL=https://www.openstreetmap.org/directions?engine=fossgis_osrm_foot&route=51.01408%2C13.63320%3B51.01408%2C13.63320#map=19/51.01407/13.63314][b]hier[/b][/URL] am grünen Startpunkt eintragen
 
 

#2 RE: GGAZ von geri-oc 07.10.2020 19:17

Vollbildanzeige1
 
<iframe width="730px" height="400px" frameborder="0" allowfullscreen src="//umap.openstreetmap.fr/de/map/duplicat-von-ggaz_518521?scaleControl=false&miniMap=true&scrollWheelZoom=true&zoomControl=true&allowEdit=false&moreControl=true&searchControl=null&tilelayersControl=null&embedControl=null&datalayersControl=true&onLoadPanel=undefined&captionBar=false&datalayers=1461646"></iframe><p><a href="//umap.openstreetmap.fr/de/map/duplicat-von-ggaz_518521">Vollbildanzeige</a></p>
 

Xobor Einfach ein eigenes Xobor Forum erstellen
Datenschutz